Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (GDPR): Η επίδραση του στους επαγγελματίες

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (GDPR): Η επίδρασή του στους επαγγελματίες

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (GDPR): Η επίδρασή του στους επαγγελματίες Aνάλογα με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, τα πρόστιμα φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, όπως προβλέπει, σε περίπτωση παράβασης, ο νέος Ευρωπαϊκός Kανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR). Υπενθυμίζεται…